Αυτόματες παρακρατήσεις της εφορίας για ποσά άνω των 30 ευρώ!

Attikipress.gr |Ηλεκτρονική ενημέρωση.

Σφίγγουν επικίνδυνα τα λουριά της εφορίας! Όσοι οφείλετε άνω των 30 ευρώ, τότε μπορεί αμέσως η ΔΟΥ να εισπράξει ποσά από τον λογαριασμό σας. Σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εσόδων, «σε περίπτωση που ο πολίτης ζητά την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας είτε για να λάβει εισπράξει χρήματα από το Δημόσιο, όπως εφάπαξ, κοινωνικές παροχές, αμοιβές για εκτέλεση έργου ή να μεταβιβάσει ακίνητο και παράλληλα έχει βεβαιωμένες οφειλές άνω των 30 ευρώ, τότε η Εφορία θα παρακρατεί

ποσό ίσο με 10% έως 100% επί του ποσού που θέλει να εισπράξει ο φορολογούμενος και μέχρι του ύψους των βεβαιωμένων προς στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών ανεξάρτητα αν αυτές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση για τμηματική καταβολή».

Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρονται επίσης:

Ενημερότητα Όταν χορηγείται πιστοποιητικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος και υπάρχουν βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τίθεται υποχρεωτικά ο όρος της παρακράτησης επί του εισπραττόμενου ποσού.

Παρακράτηση Κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας με τον όρο της παρακράτησης το συνολικό ποσό της παρακράτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών. Συνεπώς, τυχόν μη ληξιπρόθεσμη οφειλή που τελεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής δεν συμπεριλαμβάνεται σε τυχόν παρακράτηση επί του αποδεικτικού.

Βεβαιωμένες οφειλές Στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας ζητείται για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, το συνολικό ποσοστό παρακράτησης είναι υποχρεωτικά 100% επί της είσπραξης και μέχρι του ύψους των βεβαιωμένων οφειλών του δικαιούχου των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου (ληξιπροθέσμων και μη).

Ποσοστό παρακράτησης Tο κατώτατο ποσοστό παρακράτησης (30%, 70%) που τίθεται υποχρεωτικά επί του αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, μπορεί να περιορισθεί στο 10% του εισπραττόμενου ποσού. Υπο την προϋπόθεση, ο φορολογούμενος να έχει περιοδικές αποδεδειγμένες απαιτήσεις ή τουλάχιστον μία ακόμα απαίτηση κατά φορέων όπου είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας (όπως ΕΟΠΠΥ, νοσοκομεία κλπ), είναι ενήμερος σε ρύθμιση και έχει υπόλοιπο συνολικής βασικής βεβαιωμένης ρυθμισμένης οφειλής μικρότερο των 5.000 ευρώ.

Το άρθρο Αυτόματες παρακρατήσεις της εφορίας για ποσά άνω των 30 ευρώ! εμφανίστηκε πρώτα στο Alphafreepress.gr.

Keywords
Τυχαία Θέματα