Νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για τη βελτίωση των επιχειρηματικών ευκαιριών

10:56 23/3/2012 - Πηγή: 24H

Στόχος η προσέλκυση επενδύσεων εκτός Ε.Ε. και το άνοιγμα των αγορών.

Τυχαία Θέματα