Τί απαντά η ΝΕΡΙΤ για τη διαρροή των στοιχείων των υποψηφίων

«Στην παρούσα φάση επεξεργασίας των στοιχείων από τον τεχνικό σύμβουλο, δεν υφίσταται καν ο προβλεπόμενος στην Προκήρυξη προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, ο οποίος θα καταρτισθεί μετά την επαλήθευση των στοιχείων που δήλωσαν οι υποψήφιοι στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωσή τους» σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΝΕΡΙΤ, επιχειρώντας να δώσει εξηγήσεις για τη διαρροή των πινάκων μοριοδότησης, βάσει των τυπικών προσόντων των 5.168 ατόμων που υπέβαλαν αίτηση για την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων

και 224 θέσεων καλλιτεχνικών ειδικοτήτων. Οι σχετικοί πίνακες δημοσιεύτηκαν για λίγα λεπτά στην ιστοσελίδα του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και αποσύρθηκαν.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση «η επαλήθευση θα γίνει με βάση τα στοιχεία, που θα κληθούν να υποβάλουν όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφιοι, προκειμένου να τεκμηριώσουν τόσο τα τυπικά τους προσόντα όσο - ιδίως - την προηγούμενη εμπειρία τους, σε θέση αντίστοιχη με αυτή για την οποία έχουν υποβάλει υποψηφιότητα, επισυνάπτοντας σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα, με επαρκή πεδία και χωρητικότητα, ψηφιακά (σκαναρισμένα) αντίγραφα αποδεικτικών των προσόντων, που δήλωσαν στην αίτησή τους».

Η διοίκηση της ΝΕΡΙΤ υπογραμμίζει πως «ο πίνακας που δημοσιεύουν διάφορα ιστολόγια καταρτίσθηκε μηχανογραφικά, βάσει των δηλωθέντων από τους υποψηφίους προσόντων, και εγκαταστάθηκε σε δοκιμαστικό περιβάλλον». Τονίζει εξάλλου, πως «η δημοσιοποίησή του (σσ. του πίνακα) είναι προϊόν προσπέλασης στο δοκιμαστικό περιβάλλον από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους», σημειώνοντας πως ερευνά το θέμα, για τον εντοπισμό των υπευθύνων της συγκεκριμένης ενέργειας.

Keywords
Τυχαία Θέματα