Στο τέλος Ιουνίου οι λογαριασμοί της ΔΕΗ με το χαράτσι του 2013

Στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, που θα εκδοθούν τέλος Ιουνίου, θα δουν οι καταναλωτές το χαράτσι του 2013, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Παράλληλα, η ΔΕΗ ανακοίνωσε πως στις 22 Ιουνίου

θα σταλούν στο υπουργείο Οικονομικών τα στοιχεία των ανεξόφλητων λογαριασμών από το χαράτσι του 2012, έτσι ώστε στη συνέχεια να εισπραχθούν μέσω των ΔΟΥ.

Όσον αφορά τις οφειλές για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών για το 2012, η ΔΕΗ ενημερώνει:

-Αν κάποιος πελάτης εξοφλήσει εκπρόθεσμα (μετά τις 22 Ιουνίου 2013) λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος που περιλαμβάνει ΕΕΤΗΔΕ 2012, το ποσό που θα έχει καταβληθεί για το ΕΕΤΗΔΕ θα πιστωθεί και θα εμφανιστεί διακριτά στο πρώτο λογαριασμό ρεύματος που θα εκδοθεί μετά τις 22 Ιουνίου 2013, καθώς η οφειλή ΕΕΤΗΔΕ 2012 θα έχει μεταφερθεί στην Εφορία.

-Αν οποιοσδήποτε από αυτούς τους πελάτες επιθυμεί να του επιστραφούν τα χρήματα που θα έχει καταβάλει για το ΕΕΤΗΔΕ 2012 νωρίτερα από την έκδοση του επόμενου λογαριασμού του, με την προσκόμιση ενός πρόσφατου λογαριασμού και επίδειξη της ταυτότητάς του – ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο, μπορεί να μεταβεί σε οποιοδήποτε κατάστημα της ΔΕΗ και να παραλάβει το αντίστοιχο ποσό. Για τη διευκόλυνσή τους οι συγκεκριμένοι πελάτες – πριν από τη μετάβασή τους σε κατάστημα της ΔΕΗ – είναι προτιμότερο να έχουν σχετική ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα, καλώντας στο 11770.

Keywords
Τυχαία Θέματα