Υποβολή Δικ/κών για μισθοδοσία προσωπικού με Ασφαλιστικά μέτρα στη ΙΒ' ΕΠΚΑ για το μήνα Οκτώβριο Τακτικός Προϋπολογισμός ΚΑΕ 0892 7.870,04

Θέμα: Υποβολή Δικ/κών για μισθοδοσία προσωπικού με Ασφαλιστικά μέτρα στη ΙΒ' ΕΠΚΑ για το μήνα Οκτώβριο Τακτικός Προϋπολογισμός ΚΑΕ 0892 7.870,04
Ημ/νια: 07/11/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: Β42ΖΓ-ΩΝΛ
Keywords
Τυχαία Θέματα