Υπ΄αριθμ. 34/2012 Απόφαση του Δ.Σ. του ΦΟ.Δ.Σ.Α. με θέμα: Παράταση λήξης προθεσμίας Σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Εργαστηριακές αναλύσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης ΧΥΤΑ Πατρών»

Θέμα: Υπ΄αριθμ. 34/2012 Απόφαση του Δ.Σ. του ΦΟ.Δ.Σ.Α. με θέμα: Παράταση λήξης προθεσμίας Σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Εργαστηριακές αναλύσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης ΧΥΤΑ Πατρών»
Ημ/νια: 07/12/2012
Φορέας: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
ΑΔΑ: Β4ΜΟΟΛ0Ν-ΘΗΓ
Keywords
Τυχαία Θέματα