ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1473/2010 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝ?ΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01767), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006

Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1473/2010 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τη χορήγηση άδειας παραγωγήςηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝ?ΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01767), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Ημ/νια: 13/03/2012
Φορέας: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)
ΑΔΑ: Β445ΙΔΞ-ΘΩ2
Keywords
Τυχαία Θέματα