Τροποποίηση της Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ27-46/15783/596/ 24-2-11 απόφασης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ιερά Μονή Αγ. Νικολάου Βάνης στην Τήνο-Επισκευή και αποκατάσταση καθολικού και τράπεζας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 2η ΕΒΑ

Θέμα: Τροποποίηση της Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ27-46/15783/596/ 24-2-11 απόφασης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ιερά Μονή Αγ. Νικολάου Βάνης στην Τήνο-Επισκευή και αποκατάσταση καθολικού και τράπεζας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 2η ΕΒΑ
Ημ/νια: 04/09/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: Β4Θ4Γ-ΩΒΦ
Keywords
Τυχαία Θέματα