Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Υπηρεσιών του Δήμου, μέχρι την επιλογή τους από το νέο Υπηρεσιακό Συμβούλιο που θα συσταθεί με τη διαδικασία και τα κριτήρια του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/29-03-2010 τεύχος Α), σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου Φυλής

Θέμα: Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Υπηρεσιών του Δήμου, μέχρι την επιλογή τους από το νέο Υπηρεσιακό Συμβούλιο που θα συσταθεί με τη διαδικασία και τα κριτήρια του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/29-03-2010 τεύχος Α), σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου Φυλής
Ημ/νια: 12/01/2012
Φορέας: Δήμος Φυλής
ΑΔΑ: ΒΟΖΖΩΗΤ-Β57
Keywords
Αναζητήσεις
διαυγεια δημος φυλης, δημοσ φυλησ διαυγεια
Τυχαία Θέματα