Την πληρωμή του παραπάνω τιμολογίου του ELECTRA PALACE HOTEL, με ΑΦΜ 094030956, όπου αφορά έξοδα ταξιδίων εσωτερικού, ποσού 115,00 ευρώ.

Θέμα: Την πληρωμή του παραπάνω τιμολογίου του ELECTRA PALACE HOTEL, με ΑΦΜ 094030956, όπου αφορά έξοδα ταξιδίων εσωτερικού, ποσού 115,00 ευρώ.
Ημ/νια: 07/12/2012
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) (Π.Δ. 383/1971) (ΣΥΝΕΠΟΠΤΕΙΑ ΜΕ YPEKA)
ΑΔΑ: Β4ΜΟ469ΗΞΗ-ΔΧΔ
Keywords
Αναζητήσεις
αφμ 094030956, ηλεκτρα παλλας αφμ
Τυχαία Θέματα