ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ30-46/15747/ 577/4-3-11 (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 6-4-11) έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αναστήλωση Μνημείων Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από το ΤΔΠΕΑΕ

Θέμα: ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ30-46/15747/ 577/4-3-11 (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 6-4-11) έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αναστήλωση Μνημείων Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από το ΤΔΠΕΑΕ
Ημ/νια: 30/04/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: Β499Γ-ΟΔΡ
Keywords
Τυχαία Θέματα