Σύσταση Ομάδας Εργασίας στη Γ.Γ. Εμπορίου για την καταγραφή της υπάρχουσας μηχανογραφικής κατάστασης όσον αφορά το σύστημα μηχανογράφησης των εμπορικών σημάτων και των διαδικασιών επί αυτών που χρήζουν μηχανογράφησης

Θέμα: Σύσταση Ομάδας Εργασίας στη Γ.Γ. Εμπορίου για την καταγραφή της υπάρχουσας μηχανογραφικής κατάστασης όσον αφορά το σύστημα μηχανογράφησης των εμπορικών σημάτων και των διαδικασιών επί αυτών που χρήζουν μηχανογράφησης
Ημ/νια: 21/12/2011
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (π.ρ ΥΠΟΙΑΝ)
ΑΔΑ: ΒΟΝΜΦ-ΩΗΤ
Keywords
Τυχαία Θέματα