Σύμβαση του έργου :«Επισκευή –ενίσχυση του κτιρίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Πειραιώς 64) για την στέγαση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Α’ Φάση»

Θέμα: Σύμβαση του έργου :«Επισκευή –ενίσχυση του κτιρίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Πειραιώς 64) για την στέγαση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Α’ Φάση»
Ημ/νια: 19/09/2012
Φορέας: ΙΚΑ
ΑΔΑ: Β42Χ4691ΩΓ-Α45
Keywords
Τυχαία Θέματα