ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΜΗΝΗ)

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΜΗΝΗ)
Ημ/νια: 25/11/2011
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ
ΑΔΑ: Β4Ω1ΟΚ7Ψ-ΧΥΤ
Keywords
Τυχαία Θέματα