ΣΥΜΒΑΣΗ: 216/9-1-2013, ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΔΕΡΒΟΣ Α.-Γ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ ΑΕ, ΑΦΜ: 099518023

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ: 216/9-1-2013, ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΔΕΡΒΟΣ Α.-Γ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ ΑΕ, ΑΦΜ: 099518023
Ημ/νια: 05/02/2013
Φορέας: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'BΕΝΙΖΕΛΕΙΟ'
ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46906Ο-ΞΕΣ
Keywords
Τυχαία Θέματα