ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΙΝΕΠΘ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ".

Θέμα: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΙΝΕΠΘ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ".
Ημ/νια: 06/12/2011
Φορέας: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΔΑ: 456Α7ΛΛ-ΔΨ4
Keywords
Τυχαία Θέματα