ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΟΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Θέμα: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΟΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
Ημ/νια: 27/08/2012
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
ΑΔΑ: Β4ΙΧΟΡ0Ψ-7ΛΨ
Keywords
Τυχαία Θέματα