Πρόσληψη τεσσάρων (4) μοντέρ τηλεόρασης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Θέμα: Πρόσληψη τεσσάρων (4) μοντέρ τηλεόρασης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
Ημ/νια: 29/06/2012
Φορέας: ΕΡΤ ΑΕ
ΑΔΑ: Β4ΛΧ46ΨΧ9Υ-ΨΤΦ
Keywords
Τυχαία Θέματα