Πρόσκληση για υποβολή προσφορών, για το έργο: ¨Διοργάνωση Διημερίδας στο πλαίσιο του «Διακρατικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος MACC-BAM/MED (Measures to Accelerate the Mediterranean Business Angel Market)», προϋπολογισμού 20.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.¨

Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών, για το έργο: ¨Διοργάνωση Διημερίδας στο πλαίσιο του «Διακρατικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος MACC-BAM/MED (Measures to Accelerate the Mediterranean Business Angel Market)», προϋπολογισμού 20.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.¨
Ημ/νια: 30/05/2012
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
ΑΔΑ: Β4ΛΑ46ΨΧΨΖ-ΙΜΤ
Keywords
Τυχαία Θέματα