Προμήθεια υγειονομικού υλικού (ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY,ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ,ΒΕΛΟΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ,TROCAR ΥΠΕΡΗΒΙΚΟΥ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ)ΑΡ.ΠΡΩΤ 512/27-03-2012

Θέμα: Προμήθεια υγειονομικού υλικού (ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY,ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ,ΒΕΛΟΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ,TROCAR ΥΠΕΡΗΒΙΚΟΥ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ)ΑΡ.ΠΡΩΤ 512/27-03-2012
Ημ/νια: 27/03/2012
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: Β4ΒΩ4690ΒΙ-4Γ8
Keywords
Αναζητήσεις
σετ διαδερμικης νεφροστομιας
Τυχαία Θέματα