ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΣΑΠΥ(ΟΑΔΥΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΣΑΠΥ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ"

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΣΑΠΥ(ΟΑΔΥΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΣΑΠΥ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ"
Ημ/νια: 14/03/2013
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) (Π.Δ. 383/1971) (ΣΥΝΕΠΟΠΤΕΙΑ ΜΕ YPEKA)
ΑΔΑ: ΒΕΔ5469ΗΞΗ-Φ99
Keywords
Τυχαία Θέματα