ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 12 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1992 για την επιλογή αναδόχου και την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης ετοιμόρροπων τμημάτων στο ακίνητο επί της οδού Κλεψύδρας 10 & Αρετούσας 2 στη Πλάκα, ιδι

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΔιενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 12 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1992 για την επιλογή αναδόχου και την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης ετοιμόρροπων τμημάτων στο ακίνητο επί της οδού Κλεψύδρας 10 & Αρετούσας 2 στη Πλάκα, ιδιοκτησίας Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α».
Ημ/νια: 11/10/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: Β43ΩΓ-9ΞΤ
Keywords
Τυχαία Θέματα