Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852 /2010 μεταξύ της Περιφέρειας Αν. Μ.Θ./ Π.Ε. Δράμας και της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης «Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.» Δήμου Δράμας για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2012»

Θέμα: Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852 /2010 μεταξύ τηςΠεριφέρειας Αν. Μ.Θ./ Π.Ε. Δράμας και της Δημοτικής Επιχείρησης ΚοινωνικήςΠολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης «Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.» Δήμου Δράμας για τησυνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2012»
Ημ/νια: 28/11/2012
Φορέας: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΔΑ: Β45Ν7ΛΒ-ΚΕΟ
Keywords
Αναζητήσεις
δικαιολογητικα αποζημιωσης φοιτητων επιτηρητων κπγ
Τυχαία Θέματα