Πληρωμή ΙΚΑ εργαζομένου και εργοδότη για τις καθαρίστριες με σύμβαση έργου σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου.

Θέμα: Πληρωμή ΙΚΑ εργαζομένου και εργοδότη για τις καθαρίστριες με σύμβαση έργου σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου.
Ημ/νια: 11/01/2013
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΔΑ: ΒΕΦΝΟΚ65-5ΣΞ
Keywords
Τυχαία Θέματα