ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ TAΔΚΥ-ΤΠΔΥ,ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΚΑΙ ΤΥΔΚΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ TAΔΚΥ-ΤΠΔΥ,ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΚΑΙ ΤΥΔΚΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ
Ημ/νια: 13/11/2012
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡΥΤ-ΔΕ1
Keywords
Τυχαία Θέματα