ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΟΧ 1 /2012 - ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 104 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Θέμα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΟΧ 1 /2012 - ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 104 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
Ημ/νια: 02/01/2013
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΔΑ: ΒΕΦΘΟΚ0Κ-Β37
Keywords
Τυχαία Θέματα