Περίληψη Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Τοποθέτηση και ενοικίαση σταθερών ικριωμάτων στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παλαιά Επισκοπή) Τεγέα Αρκαδίας» στο πλαίσιο του Υποέργου «Εκτέλεση εργασιών συντήρησης τοιχογραφιών Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παλαιά Επισκοπή) Τεγέας Αρκαδίας» του Έργου «Εκτέλεση εργασιών συντήρησης τοιχογραφιών Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παλαιά Επισκοπή)

Θέμα: Περίληψη Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Τοποθέτηση και ενοικίαση σταθερών ικριωμάτων στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παλαιά Επισκοπή) Τεγέα Αρκαδίας» στο πλαίσιο του Υποέργου «Εκτέλεση εργασιών συντήρησης τοιχογραφιών Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παλαιά Επισκοπή) Τεγέας Αρκαδίας» του Έργου «Εκτέλεση εργασιών συντήρησης τοιχογραφιών Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παλαιά Επισκοπή) Τεγέας Αρκαδίας».
Ημ/νια: 10/05/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: Β491Γ-Ρ3Θ
Keywords
Τυχαία Θέματα