Περί ορισμού του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Θέμα: Περί ορισμού του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Ημ/νια: 22/12/2011
Φορέας: Δήμος Μαραθώνος
ΑΔΑ: ΒΟΝ2ΩΛΜ-211
Keywords
Τυχαία Θέματα