Παράταση μισθώματος του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Θέμα: Παράταση μισθώματος του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
Ημ/νια: 21/12/2012
Φορέας: Ν.Π.Δ.Δ . ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΔΑ: Β4Μ1ΟΛΜΦ-7Ι9
Keywords
Τυχαία Θέματα