ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΎΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 586/07 ΚΑΤΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4067/12ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡ.5α ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΩΝΙΔΗ ΘΩΜΑ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΎΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 586/07 ΚΑΤΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4067/12ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡ.5α ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΩΝΙΔΗ ΘΩΜΑ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ
Ημ/νια: 22/10/2012
Φορέας: Δήμος Βόλου
ΑΔΑ: Β430Ω96-ΒΚΘ
Keywords
Τυχαία Θέματα