Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης, τροποποίηση της με αριθμό ΔΙΣΑ/7657/Π10/5/377/Ε/Ν.3299/04/5-6-2009 απόφασης υπαγωγής, επένδυσης της επιχείρησης «ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» που υπήχθη στις διατάξεις του Ν.3299/04, όπως τροποποιήθηκε, που αναφέρεται σε ίδρυση μονάδας κατασκευής επίπλων και βρίσκεται στην περιοχή «Μπουρδανιά»-ΔΔ Χρυσαυγή-Δ. Βουκολιών-Ν. Χανίων

Θέμα: Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης, τροποποίηση της με αριθμό ΔΙΣΑ/7657/Π10/5/377/Ε/Ν.3299/04/5-6-2009 απόφασης υπαγωγής, επένδυσης της επιχείρησης «ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» που υπήχθη στις διατάξεις του Ν.3299/04, όπως τροποποιήθηκε, που αναφέρεται σε ίδρυση μονάδας κατασκευής επίπλων και βρίσκεται στην περιοχή «Μπουρδανιά»-ΔΔ Χρυσαυγή-Δ. Βουκολιών-Ν. Χανίων
Ημ/νια: 08/02/2013
Φορέας: Περιφέρεια Κρήτης
ΑΔΑ: ΒΕΥΤ7ΛΚ-ΥΜΡ
Keywords
Τυχαία Θέματα