Ορισμός του Προέδρου της Μόνιμης Επιτροπής διαγωνισμών του διεθνούς συνεδρίου Transport Research Arena (TRA) 2012

Θέμα: Ορισμός του Προέδρου της Μόνιμης Επιτροπής διαγωνισμών του διεθνούς συνεδρίου Transport Research Arena (TRA) 2012
Ημ/νια: 11/01/2012
Φορέας: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
ΑΔΑ: ΒΟΝ246Ψ8ΟΝ-Ω9Θ
Keywords
Τυχαία Θέματα