ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 57 / 2012 ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ι2 ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Θέμα: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 57 / 2012 ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ι2 ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ημ/νια: 08/02/2012
Φορέας: Δήμος Ηρακλείου (Κρήτης)
ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩ0Ο-ΘΩΧ
Keywords
Τυχαία Θέματα