ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ELBISCO

Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ELBISCO
Ημ/νια: 28/12/2011
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΔΑ: 45Ψ1ΟΡΑΣ-ΗΧ2
Keywords
Τυχαία Θέματα