ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Θέμα: ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ημ/νια: 28/11/2011
Φορέας: ΠΡΩΤΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΑΔΑ: 457Γ46906Ι-ΦΥ5
Keywords
Τυχαία Θέματα