ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΚΘ΄ΕΠΚΑ Κ. ΝΑΟΥΜ ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ ΣΤΟ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Θέμα: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΚΘ΄ΕΠΚΑ Κ. ΝΑΟΥΜ ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ ΣΤΟ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ημ/νια: 25/06/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: Β4ΛΜΓ-ΩΡΣ
Keywords
Τυχαία Θέματα