ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Θέμα: ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ημ/νια: 28/03/2013
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ
ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΡ5Π-ΒΛΝ
Keywords
Τυχαία Θέματα