ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ & ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Θέμα: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ & ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
Ημ/νια: 29/02/2012
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΔΑ: Β44ΓΟΛΘΚ-0Σ5
Keywords
Τυχαία Θέματα