Κατάταξη υπαλλήλων ΝΠΔΔ "Ηρακλείδης" με σύμβαση σχέσης Ορισμένου Χρόνου σε βαθμό και κλιμάκιο σύμφωνα με τον Ν.4024/2011

Θέμα: Κατάταξη υπαλλήλων ΝΠΔΔ "Ηρακλείδης" με σύμβαση σχέσης Ορισμένου Χρόνου σε βαθμό και κλιμάκιο σύμφωνα με τον Ν.4024/2011
Ημ/νια: 05/03/2012
Φορέας: Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΑΔΑ: Β441ΟΚ6Τ-ΗΞΔ
Keywords
Τυχαία Θέματα