ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΗΡ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΤΕΟ Γ.Π.ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ

Θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΗΡ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΤΕΟ Γ.Π.ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ
Ημ/νια: 24/05/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΔΑ: Β4ΛΦΕ-Κ7Τ
Keywords
Αναζητήσεις
ανανεωση κτεο
Τυχαία Θέματα