επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα σε ένα δικαιούχο σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Προϋπολογισμού του Τομέα Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου της Γ¨ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών του ΤΑΠΙΤ , του οικονομικού έτους 2012.

Θέμα: επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα σε ένα δικαιούχο σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Προϋπολογισμού του Τομέα Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου της Γ¨ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών του ΤΑΠΙΤ , του οικονομικού έτους 2012.
Ημ/νια: 15/06/2012
Φορέας: ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ. - Ν.Π.Δ.Δ.)
ΑΔΑ: Β4ΛΥΟΡΡ4-ΑΘΗ
Keywords
Αναζητήσεις
δηλωση αχρεωστητως ειφορων
Τυχαία Θέματα