ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ - ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΚΠ/ΝΩΝ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Θέμα: ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ - ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΚΠ/ΝΩΝ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
Ημ/νια: 21/03/2012
Φορέας: ΟΡΓΑΝ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)
ΑΔΑ: Β4ΒΟ4691Ω2-ΡΔ2
Keywords
Αναζητήσεις
προγραμμα σιτισης και στεγασης οαεδ, σιτιση στεγαση επας οαεδ
Τυχαία Θέματα