Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου Μέρτζου Αλέξανδρου

Θέμα: Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου Μέρτζου Αλέξανδρου
Ημ/νια: 16/11/2012
Φορέας: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
ΑΔΑ: Β4ΣΚΟΡ1Υ-0Σ1
Keywords
Τυχαία Θέματα