Ελεγχος νομιμότητας της αριθμ. 643/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αιγιαλείας

Θέμα: Ελεγχος νομιμότητας της αριθμ. 643/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αιγιαλείας
Ημ/νια: 31/01/2013
Φορέας: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΑΔΑ: ΒΕΥΗΟΡ1Φ-ΧΛ2
Keywords
Τυχαία Θέματα