ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΑΛΚΙΑΣ)

Θέμα: ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΑΛΚΙΑΣ)
Ημ/νια: 16/11/2012
Φορέας: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΑΔΑ: Β4ΣΚΟΡ10-8Α3
Keywords
Τυχαία Θέματα