Έγκριση της Ιεραρχικής Προσφυγής της εταιρείας «Σ. Μαστοράκος και ΣΙΑ ΑΕ» κατά της υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ37/38287/2339/23.5.2011 Απόφασης, που αφορά στην χορήγηση άδειας προσθήκης κατ΄ επέκταση νέου ισογείου βιομηχανικού κτηρίου με χρήση συσκευαστηρίου-διαλογητηρίου φρούτων στη θέση «Ζόγερι», στο Τ.Δ. Μουλκίου, Δ. Σικυωνίων. Π.Ε. Κορινθίας

Θέμα: Έγκριση της Ιεραρχικής Προσφυγής της εταιρείας «Σ. Μαστοράκος και ΣΙΑ ΑΕ» κατά της υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ37/38287/2339/23.5.2011 Απόφασης, που αφορά στην χορήγηση άδειας προσθήκης κατ΄ επέκταση νέου ισογείου βιομηχανικού κτηρίου με χρήση συσκευαστηρίου-διαλογητηρίου φρούτων στη θέση «Ζόγερι», στο Τ.Δ. Μουλκίου, Δ. Σικυωνίων. Π.Ε. Κορινθίας
Ημ/νια: 18/04/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: Β4ΩΧΓ-432
Keywords
Τυχαία Θέματα