Έγκριση όρων Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ Επιμελητηρίου Μαγνησίας και Λογιστικού Γραφείου

Θέμα: Έγκριση όρων Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ Επιμελητηρίου Μαγνησίας και Λογιστικού Γραφείου
Ημ/νια: 05/12/2012
Φορέας: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΔΑ: Β4ΜΟ469ΗΛΝ-ΘΕΘ
Keywords
Τυχαία Θέματα