Έγκριση εκτός έδρας κίνησης υπαλλήλου- ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ.

Θέμα: Έγκριση εκτός έδρας κίνησης υπαλλήλου- ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ.
Ημ/νια: 01/04/2013
Φορέας: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
ΑΔΑ: ΒΕΑΚΟΡ1Υ-Κ1Ρ
Keywords
Τυχαία Θέματα