Εγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής με σύναψη σύμβασης ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας ΣΥΡΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ στις 24-2-2012 με το Ε/Γ-Ο/Γ «AQUA SPIRIT»

Θέμα: Εγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής με σύναψη σύμβασης ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας ΣΥΡΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ στις 24-2-2012 με το Ε/Γ-Ο/Γ «AQUA SPIRIT»
Ημ/νια: 12/04/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (π.ρ ΥΠΟΙΑΝ)
ΑΔΑ: Β4ΛΤΦ-Η2Ε
Keywords
Τυχαία Θέματα