ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Ημ/νια: 18/05/2012
Φορέας: Δήμος Σερρών
ΑΔΑ: Β49ΣΩ10-Σ5Δ
Keywords
Τυχαία Θέματα